02.02.2017Kunčice SkitechRADY A TIPY zima 
Přátelé Kunčic a Kulaťáku, tentokrát vás zveme na Kulaťák na TYROLSKÝ VÍKEND. Alpskou atmosféru můžete nasát při konzumaci kotlíkové Gulaschsuppe , Hirsche, Radler, Zirben, Failing, Pretzel und mehr....